کنتور خشک مولتی جت

کنتور خشک مولتی جت

کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت کاملا خشک 160 R فراسنج آب

کنتور خشک
     مشخصات فنی:
-1 دارای مکانیزم مولتی جت کاملا خشک آب سرد  50 درجه سانتی گراد   
-2 فشار کاری 16 (بار) اتمسفر
-3 بدنه کاملا برنجی به همراه رنگ پوششی بدنه اپوکسی بهداشتی
-4 عدم توقف کنتور در اثر ذرات معلق در آب
-5 دارای فیلتر داخلی جهت ف работа москва یلتر کردن آب
-6  دارای دقت اندازه گیری 160 R کلاس C – H  
-7 مکانیزم تایید شده طبق استاندارد ISO 4064
-8 انتقال داده به صورت خروجی سامانه پالس و فتوالکتریک https://jobitel.com a>