کنتور آب 1/2 روتاری پیستونی

کنتور آب 1/2 روتاری پیستونی

کنتور آب 1/2 اینچ روتاری پیستونی  فراسنج آب

کنتور روتاری پیستونی
       مشخصات فنی:
-1 طراحی و تولید شده مطابق استاندارد 4064 ISO
-2 دارای مکانیزم پیستونی کاسه ای و نیمه خشک آب سرد تا 50 درجه سانتیگراد
-3 قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور
-4 دارای شیر یک طرفه داخلی جهت برگشت آب و فیلتر داخلی جهت فیلتر کردن آب
-5 شفافیت دائمی شماره انداز به دلیل استفاده از مایع مخصوص   
-6  قابلیت نصب در حالت های افقی، عمودی و مایل با حفظ دقت اندازه گیری     
-7 دارای دقت اندازه گیری R 160 کلاس کاری  C-H
-8 شروع به سنجش در حداقل جریان آب عبوری، بهداشتی بودن کلیه قطعات کنتور در تماس با آب

If they cannot, then you are able to ask if they have any research paper review special expertise.