کنتور آب 3/4روتاری پیستونی

کنتور آب 3/4روتاری پیستونی

کنتور آب 3/4 اینچ روتاری پیستونی  فراسنج آب

کنتور پیستونی
       مشخصات فنی:
-1 طراحی و تولید شده مطابق استاندارد ISO 4064
-2 دارای مکانیزم پیستونی کاسه ای و نیمه خشک آب سرد تا 50 درجه سانتیگراد
-3 قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور
-4 دارای شیر یک طرفه داخلی جهت برگشت آب و فیلتر داخلی جهت فیلتر کردن آب
-5 شفافیت دائمی شماره انداز به دلیل استفاده از مایع مخصوص   
-6  قابلیت نصب در حالت های افقی، عمودی و مایل با حفظ دقت اندازه گیری     
-7 دارای دقت اندازه گیری R 160 کلاس کاری C-H
-8 شروع به سنجش در حداقل جریان آب عبوری، بهداشتی بودن کلیه قطعات کنتور در تماس با آب