کنتور 1/2 آپارتمانی آب گرم

کنتور 1/2 آپارتمانی آب گرم

کنتور آب 1/2 اینچ آپارتمانی آب گرم فراسنج آب

کنتور آب گرم
     مشخصات فنی:
-1 مکانیزم آب سرد تا 90 درجه سانتیگراد و نمایشگر هشت رقمی
-2 فشار کاری 16 (بار) اتمسفر
-3 بدنه کاملا برنجی به همراه مهر و ماسوره کاملا برنجی
-4 قابلیت نصب به صورت عمودی و افقی به همراه شیر یک طرفه جهت برگشت آب
-5 دارای فیلتر داخلی جهت فیلتر کردن آب
-6  دقت اندازه گیری کلاس BH – AV  
-7 مکانیزم تایید شده طبق استاندارد ISO 4064
-8 چرخش صفحه نمایشگر به صورت 360 درجه جهت قرائت آسان تر